TECHNOLOGIA SMC

fba0d6bf-e048-49d2-b8c3-ed8a7ea76f48-2

TECHNOLOGIA SMC

SMC (ang. sheet moulding compound) to technologia formowania, w wyniku której powstaje materiał kompozytowy na bazie żywicy termoutwardzalnej (np. Poliestrów) z włóknami wzmacniającymi (szkło, węgiel itp.).Tłoczywa termoutwardzalne SMC występują w różnych odmianach, ich właściwości można modyfikować, stosując odpowiednie rodzaje i kombinacje żywic i włókien wzmacniających, a tym samym regulować właściwości wytrzymałościowe produktu.

Półprodukt wytwarzany jest najczęściej w postaci arkuszy. Z tych arkuszy można wycinać formatki o wymaganym rozmiarze, które następnie formuje się w żądany kształt w formach stalowych lub aluminiowych w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem prasuje wykorzystując prasy hydrauliczne. Podczas procesu zachodzi szereg reakcji polimeryzacji i sieciowania.

TECHNOLOGIA SMC oferuje wszechstronne możliwości projektowe, wysoką jakość powierzchni i szybkie cykle produkcyjne. Dla dużych serii możliwa jest automatyzacja procesu
Materiał charakteryzuje się wysokim modułem sprężystości i znajduje szerokie zastosowanie m.in.w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, inżynierii mechanicznej i instalacjach elektrycznych.

BENEFITY

  • SMC ma szeroki zakres zastosowań
  • Zawartość włókna szklanego 25–50%
  • SMC umożliwia formowanie części z elementami mocującymi, żebrami wzmacniającymi, insertami bezpośrednio w procesie formowania
  • Cykl produkcyjny trwa od 2 do około 5 minut. Technologia pozwala produkować serie do 100 tys. części rocznie.
  • Części wykonane w technologii SMC charakteryzują się dużą sztywnością, stabilnością wymiarową oraz niską rozszerzalnością cieplną.
  • Wysoka jakość powierzchni daje różne możliwości lakierowania
41A6D173-78BD-4AB3-B99E-433981B3BC05_1_105_c
3C26C016-97B5-45E4-A759-EA9405018730_1_105_c